A hazai jól átgondolt településfejlesztés egyik sikeres példája Nagykanizsa megyei jogú város fejlesztése, melynek településrendezési eszközeit a Városfejlesztés Zrt és az Akcióterv Kft konzorciuma készítette el.

De milyen egy jó településrendezési terv? Mindenekelőtt támogatja a település hosszú távú fenntartható fejlődését, azaz mind gazdasági, társadalmi, mind pedig környezeti szempontból fenntarthatóvá teszi a települést.

Másrészt pedig illeszkedik a település tágabb környezetének fejlesztési elképzeléseibe. Például a Nagykanizsa önkormányzata által jóváhagyott új településrendezési eszközök rendszert alkotnak a Zala megyei területi tervekkel is, amelyeket szintén a Városfejlesztés Zrt. készített el. Valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció és a Zala Megyei Területfejlesztési Program dokumentumaiban foglaltakkal is összhangban van.

Nagykanizsa településrendezési szabályozási és operatív városfejlesztési eszközei azért is követendő példák, mert Magyarországon elsőként mutatják meg, hogy igenis lehetséges a fenntartható fejlődés globális kihívásaira helyi szintű választ adni.