A településfejlesztés a település egészére kiterjedő olyan társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység, amelynek fő céljai a lakosság életszínvonalának növelése és a település fenntartható módon történő fejlesztése. A településfejlesztés jól átgondolt fejlesztési tervek alapján történik, melyet a településen élők és a település fejlesztésében érintett szakemberek bevonásával az önkormányzat készít el. 

A településfejlesztés a városok fizikai valóságának kialakítását jelentik. A tudatos és tervszerű településfejlesztés, városfejlesztés igénye már régóta megfogalmazódott Magyarországon. A településfejlesztés globális összehasonlításban is példa értékű hazai mintája Budapest világvárossá fejlesztése az I. világháború előtt és után. 

Az urbanisztika a városok fejlesztésével foglalkozó tudomány, mely a településfejlesztés kérdéskörében az utóbbi évtizedekben megjelent legújabb kihívásával, a fenntartható településfejlesztéssel is kiemelten foglalkozik. A fenntartható fejlődés korábban soha nem látott horderejű kihívást jelent a településtervezésben egy településrendezési és településfejlesztési terv készítése során.