Újabb lenyűgöző felfedezés rávilágít a történelem rejtett kincseire. Németországi régészek egy temetkezési helyen feltártak egy elképesztően ritka és csodálatos állapotban megőrződött bronzkori kardot. Ez a régészeti lelet annyira tökéletes, hogy a fegyver még mindig csillog.

A Nördlingen városában található sírban egy férfi, egy nő és egy gyermek holtteste nyugszik, akiket a régészek szerint egy időben vagy nagyon rövid időközönként temettek el. Azonban egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy ezek az emberek rokoni kapcsolatban állnak-e egymással.

A kutatók szerint a kardot a Kr. e. 14. század végén készíthették. Kijelentették, hogy a bronzkorból és a régióból származó ilyen kardleletek rendkívül ritkák, mivel az évezredek során már számos bronzkori sírt kiraboltak. Az előkerült kard pengéje nyolcszögletű, ami arra utal, hogy egy nagy tudással és készséggel rendelkező kovács készítette. Ugyanakkor a pengén nem láthatóak vágásnyomok vagy kopásjelek, ami arra enged következtetni, hogy valószínűleg a fegyvert csupán szimbolikus vagy szertartási célokra használták.


Ez a csillogó régészeti lelet hozzájárul a történelem megismeréséhez és megértéséhez. A felfedezéseknek köszönhetően fokozódik az érdeklődésünk az ősi korok iránt, és tovább bővül a tudásunk a múlt eseményeiről és kultúrákról.