Az IFKA a hazai gazdasági, műszaki és innovációs közélet szereplőjeként az elmúlt huszonkét év alatt ismertté és elismertté vált a logisztika, a minőségügy és a környezetvédelem terén, 2013-tól az Iparfejlesztési Közalapítvány jogutódja. Szakértő partnereivel szervezeti kompetenciáira alapozva részt vesz hazai, átfogó stratégiák fejlesztésében. A szervezet a gazdaság fejlődését ösztönözi a kutatás-fejlesztés, szakképzés, logisztika, környezetvédelem és foglalkoztatás terén.

Minden minősített tanácsadó cég, mellyel együttműködik munkája széles körben hasznosul a KKV-k, a nagyvállalatok, a műszaki értelmiség, a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek, középiskolások és egyetemisták, tágabb értelemben a logisztikai szolgáltatók, hulladékhasznosítók, vagy akár a hazai innovációs közösség körében.

Az szervezet napjainkban széles körű kapcsolatrendszere alapján elsősorban hídképző intézményként működik. Elősegíti a gazdaság keresleti-kínálati oldala közötti összeköttetést az oktatás, a foglalkoztatás-bővítés, a kutatás-fejlesztés és innováció, a környezetvédelem és a logisztika terén.