Egy nagyobb volumenű fejlesztési projekt évtizedekre meghatározhatja egy település vagy nagyobb régió fejlődési pályáját, versenyképességét. E mellett nagy hatással lehet a térség gazdasági és társadalmi viszonyaira is, vagyis olyan komplex és hosszú távú hatásokról van szó, amiért indokolt jól megtervezni ezeket a projekteket.

Az igazán előremutató és a 21. század kihívásaira választ adni tudó fejlesztések egyik fő kulcsszava a fenntarthatóság: mind gazdasági, mind környezeti, mind pedig társadalmi vonatkozásokban. Hogyan lehet ezt elérni? A térségi és települési önkormányzatok számára adott a lehetőség, hogy fejlesztési döntéseikbe külső szakértőként, tanácsadóként olyan szakmai szervezeteket is bevonjon, ahol évtizedes, hazai környezetben szerzett tapasztalat áll rendelkezésre a településfejlesztés, területfejlesztés terén.

Ilyen szakmai szervezet a Városfejlesztés Zrt. is, amely évtizedek óta segíti az önkormányzatokat például sikeres településfejlesztési módszertan kidolgozásában is.